Strona Główna 2019-12-24T01:05:40+02:00

O Katedrze

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

Katedra Rachunkowości Finansowej powstała
w 1996 roku. Obecnie stanowi ona część Instytutu Finansów należącego do Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zarówno działalność naukowa jej Pracowników jak też prowadzone zajęcia dydaktyczne na licznych kierunkach studiów stanowią o jej pozycji na rynku naukowym nie tylko Krakowa, ale i całej Polski.

Badania naukowe Katedry Rachunkowości Finansowej koncentrują się wokół zagadnień sprawozdawczości, analizy i rewizji finansowej zarówno w kontekście rozwiązań polskich jak
i światowych.